Domov | Mapa stránky | Pošta      

Založenie a vznik spoločností

Po roku 1990 začal prebiehať v ekonomike SR proces transformácie. Tento prechod socialistickej ekonomiky na trhové hospodárstvo priniesol významné zmeny, a to nielen na makroekonomickej úrovni, ale výrazne ovplyvnil aj podnikovú sféru.

Úspech a prosperitu však dosiahli iba tie podniky, ktoré sa dokázali dostatočne rýchlo prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam a osvojili si nástroje a metódy vlastné trhovému mechanizmu. Tie, ktoré sa s predstihom zaoberajú svojím budúcim vývojom.

Dňa 29. 09. 1992 bola zapísaná do živnostenského registra dopravná spoločnosť Vladimír Sedláček - STROJSERVIS so sídlom Vinohrady nad Váhom. Predmetom činnosti bolo poskytovanie služieb v nákladnej doprave, stavebnými mechanizmami a opravami motorových vozidiel. Na začiatku spoločnosť zamestnávala troch zamestnancov a vlastnila dve motorové vozidlá a jeden mechanizmus.

Neustálym zvyšovaním požiadaviek v dopravnej spoločnosti zo strany obchodných partnerov prišlo k rozvoju spoločnosti a to bol dôvod, prečo vrcholový managment vytvoril v priebehu troch rokov ďaľšie dve spoločnosti, ktoré zabezpečovali aktivity na celom území SR, ale i v zahraničí.

Dňa 05. 11. 1997 bola do Obchodného registra zapísaná spoločnosť pod názvom STROJSERVIS, spol. s r. o., so sídlom v Seredi na Šulekovskej ulici č. 1460 a o dva roky neskôr DOPRAVNO - MECHANIZAČNÉ SLUŽBY, spol. s r. o., taktiež so sídlom v Seredi na Šulekovskej ulici.

V súčasnej dobe sídlia na Šulekovskej ulici dve firmy a to: Ing.Vladimír Sedláček STROJSERVIS a STROJSERVIS SK spol.s.r.o.

Základnou filozofiou spoločností ako celku od samotného vzniku je poskytovanie kvalitných služieb a prác klientom.

Vozový park

Služby spoločnosti vykonávajú špeciálnymi strojmi a technológiami s vysokou bezpečnosťou, efektívnosťou a spoľahlivosťou. Od roku 1992, keď spoločnosť zamestnávala troch zamestnancov sa postupne rozvíjala do dnešnej podoby. Dnes všetky tri spoločnosti zamestnávajú 50 zamestnancov.

Spoločnosti sú vlastníkmi početného vozového parku, ktorý parkuje na parkovacej ploche súkromného pozemku spoločnosti.

Medzi našich najdôležitejších obchodných partnerov patria spoločnosti:

 • STAVECO, a.s., Galanta
 • ZIPP, s.r.o., Bratislava
 • TIMS, s.r.o., Nitra
 • ŽELEZNIČNÉ STAVEBNÍCTVO, a. s., Bratislava
 • DOPRASTAV, a.s., Bratislava
 • DIPEX s.r.o. Sereď
 • SEMMERLOCK STEIN DESING, s.r.o. , Sereď
 • VODOMONT Vodohospodárske stavby, a.s., Šaľa
 • JASPLASTIK - SK, spol. s.r.o., Galanta
 • DRATEX s.r.o. Hlohovec
 • CESTY Nitra, a.s.
 • MRAZIARNE, a.s., Sládkovičovo
 • EUROVIA - CESTY a.s. Košice
 • STRABAG Bratislava
 • IN - VEST, a.s., Šaľa
 • MENERT, spol. s.r.o. Šaľa
 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY A.S. BRATISLAVA
 • ALPINE SLOVAKIA s.r.o. BRATISLAVA
 • AJ TRANS S.R.O. Vinohrady n/Váhom
 • SLÍŽ-STAV s.r.o.
 • KANGO s.r.o. Vozokany
 • GARANTRANS s.r.o. Bratislava
 • MIROSLAV GRIMMEL G+G, Prievidza
 • STROJPOL s.r.o. Hlohovec

Referencia spoločností za rok 2004

Do budúcnosti sa tešíme dobrej spolupráci s týmito spoločnosťami a plánujeme nadviazať nové kontakty s ďalšími obchodnými partnermi.

I keď sa v trhovom hospodárstve stále zvyšujú požiadavky na kvalitu práce a rastie konkurenčný boj, naše spoločnosti sa presadili kvalitou práce, presným dodržiavaním časových limitov, ale hlavne ochotou a dobrou spoluprácou s obchodnými partnermi.

Spoločnosti majú vybudovanú modernú počítačovú sieť a pripojenie na internet. Prostredníctvom informačných technológií môžu komunikovať a prezentovať sa klientom.

Spoločnosti sa usilujú udržať finančnú rovnováhu, napriek trhovým rizikám podnikateľského prostredia. Reputácia spoločností je dobrá, ktorá sa vyznačuje nasledujúcimi faktormi:

 • stabilné postavenie na trhu
 • korektný prístup ku klientom
 • dodržiavanie obchodných podmienok a záväzkov
 • ziskovosť
 • likvidita
 • rentabilita
 • flexibilita
 • inovácia a rozširovanie vozového parku
 • kvalitné služby

Cieľom spoločností je vyhovieť požiadavkám obchodných partnerov. Spoločnosti sú pripravené spolupracovať za vzájomne výhodných podmienok s každým serióznym obchodným partnerom v rámci Slovenska, ale i v rámci európskeho priestoru.


STROJSERVIS spol. s.r.o. SEREĎ © Všetky práva vyhradené
webmaster